Przewiń w dół

Bezpieczeństwo maszyn spożywczych – normy, materiały z atestem FDA

Styczeń 25, 2021

Maszyny wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą być przede wszystkim bezpieczne. Dotyczy to zarówno samego użytkowania, jak i wpływu na żywność. Nie dziwi więc fakt, że podlegają one szczegółowym kontrolom, a zasady związane z ich produkcją i użytkowaniem są dokładnie ujęte w odpowiednich normach. Dowiedz się, czego one dotyczą.

Kwestie związane z bezpieczeństwem maszyn dla przemysłu spożywczego regulowane są Polski Komitet Normalizacyjny, a dokładniej przez jego Komitet Techniczny ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii. Normalizacje dotyczą zarówno bezpieczeństwa maszyn, jak i ich higieny. Obejmują kilka etapów - od samego projektu i wykonania maszyny, aż po instalację, użytkowanie i konserwację. Każdy producent tego typu maszyn musi więc brać pod uwagę obowiązujące normy, wśród których najistotniejsza wydaje się norma PN-EN 1672.

Norma PN-EN 1672

Norma PN-EN 1672 określa, jakie zagrożenia może nieść ze sobą użytkowanie maszyny spożywczej. Znajdują się tutaj zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, akustyczne, związane z promieniowaniem, powodowane materiałami i substancjami produkcyjnymi i pomocniczymi, wybuchowością, a także nieprzestrzeganiem zasad ergonomii. Dzięki dokładnej charakterystyce każdej z grup zagrożeń, producenci i użytkownicy otrzymują precyzyjne wytyczne, co pozwala na bezpieczne projektowanie i konstruowanie urządzeń, a także na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa. Jako że każde z powyższych zagrożeń może mieć wpływ na produkowaną żywność, a tym samym również na zdrowie konsumentów, niezwykle istotne jest, aby już na etapie projektu i produkcji maszyny uwzględnić wszystkie potencjalnie niebezpieczne czynniki i dostosować rodzaj materiału do kontaktu z określonym typem żywności. Materiały przeznaczone do produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego muszą być przede wszystkim nietoksyczne, nieabsorpcyjne, a także pozbawione zapachów czy też barwników, które mogłyby przeniknąć do żywności. Ważne jest także, aby były trwałe i odporne na korozję.

Atest FDA

Aby mieć całkowitą pewność, że materiał stosowany do produkcji maszyn dla przemysłu spożywczego jest w pełni bezpieczny, warto również dowiedzieć się, czy posiada on atest FDA. Jest to amerykańska norma, której posiadanie gwarantuje, że dany materiał charakteryzuje się wysokim poziomem higieny i może być stosowany zarówno w branży spożywczej, jak i medycznej. Materiały, które posiadają ten atest są w pełni bezpieczne, a ich zastosowanie w bezpośrednim kontakcie z żywnością nie stwarza niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia. Są to tworzywa, które nie wchodzą w reakcje ani z żywnością, ani też z czynnikami zewnętrznymi. Nie dziwi wiec fakt, że atest FDA jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa tworzyw wykorzystywanych do produkcji urządzeń spożywczych.

Podsumowując, zarówno norma PN-EN 1672, jak i atest FDA dotyczą bezpieczeństwa maszyn spożywczych. Producenci powinni zatem zadbać nie tyko o samą konstrukcję swoich urządzeń, ale też o jakość materiałów użytych do ich produkcji. Przestrzeganie obu norm będzie bowiem najlepszym dowodem jakości i bezpieczeństwa. 

Wróć