Przewiń w dół

Jak dbać o maszyny produkcyjne?

Styczeń 29, 2021

Maszyny produkcyjne są podstawą działania przedsiębiorstw i zapewniają ciągłość produkcji. Nie dziwi więc fakt, że ich najbardziej pożądaną cechą jest efektywność, wszelkie przestoje mogłyby bowiem spowodować duże straty. Aby się na to nie narazić, konieczne jest kontrolowanie sprawności maszyn. Jako że są one poddawane intensywnej eksploatacji, ich podzespoły podlegają naturalnemu zużyciu. Co zrobić, aby przedłużyć ich żywotność i zapewnić długotrwałe, bezawaryjne działanie?

 

Dbałość o maszyny produkcyjne opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich są bieżące czynności pielęgnacyjne i drobne naprawy, drugim zaś okresowe przeglądy techniczne. Obowiązkiem każdego pracownika, który nadzoruje daną maszynę powinna być obserwacja jej działania i szybkie zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek i awarii. Dzięki temu będzie je można w porę naprawić, by nie pociągnęły za sobą poważniejszych konsekwencji. Niezwykle ważna jest także dbałość o podzespoły, która najczęściej opiera się na czyszczeniu i oliwieniu poszczególnych części. Wszystkie czynności pielęgnacyjne powinny być dostosowane do specyfiki maszyny i uwzględniać zapisy z karty gwarancyjnej, a także instrukcji obsługi. Wymiana zużytych części, a także inne drobne naprawy powinny być każdorazowo odnotowywane w książce napraw. 

 

Eksploatacja maszyny wymaga również poddawania jej regularnym przeglądom technicznym, które powinny być prowadzone przez specjalistę z kwalifikacjami. Podczas takiej kontroli sprawdzi on właściwe działanie wszystkich podzespołów, co będzie gwarancją, że działanie maszyny będzie efektywne i bezpieczne. Każdy przegląd należy udokumentować i przechowywać przez pięć lat od daty kontroli. 

 

<

Dbałość o maszyny produkcyjne to troska o ciągłość produkcji, ale i o bezpieczeństwo pracowników. Wpływa również na budżet przedsiębiorstwa, ponieważ zadbane maszyny to dłuższa eksploatacja i ograniczenie wydatków związanych z koniecznością zakupu nowego sprzętu.

Wróć