Przewiń w dół

Oznakowanie CE – o czym informuje i jak je uzyskać?

Czerwiec 9, 2021

Wśród wielu istotnych czynników, do jakich przywiązujemy wagę wybierając produkt, jest wysoka jakość. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, aby cechowały go najlepsze właściwości, świadczy to bowiem nie tylko o tym, że spełnia on stawiane mu wymagania, ale także jest bezpieczny dla użytkownika. Czy jesteśmy to jednak w stanie ocenić "na pierwszy rzut oka", czy też istnieją jakieś dowody potwierdzające najwyższą jakość? Z naszego wpisu dowiesz się, czym jest oznakowanie CE i jak je uzyskać?

Swobodny przepływ towarów, osób i kapitału to podstawowe założenia, które przyświecały powstaniu Unii Europejskiej. Jednym z głównych celów było zniesienie barier w handlu, dlatego też stworzono wspólny obszar zwany Jednolitym Rynkiem Europejskim. Aby jednak mógł on sprawnie funkcjonować należało ujednolicić wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Wcześniej każdy kraj stosował własne normy, a sprzedaż poza jego obszarem wymagała spełnienia zupełnie innych wymagań, co zacznie utrudniało swobodę w przepływie towarów. Z tego powodu zdecydowano się na ujednolicenie norm, czego efektem było m.in. powstanie oznakowania CE.

CE - co to oznacza?

Oznakowanie CE umieszczone na produktach informuje o tym, że spełniają one europejskie wymagania dla konkretnych kategorii towarów. To swego rodzaju deklaracja zgodności, która informuje konsumenta o jakości i bezpieczeństwie danego produktu. Producenci, którzy chcą wprowadzić na rynek swoje wyroby muszą zadbać o to, aby spełniały one określone kryteria. Mają oni zatem za zadanie umieszczenie na produkcie symbolu CE, co powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem procedury oceny zgodności. Producent umieszcza tę informację na własną odpowiedzialność po udowodnieniu, że dany wyrób spełnia wymagania unijnych dyrektyw. 

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Chcąc oznaczyć swój produkt symbolem CE należy na wstępie ustalić, czy podlega on obowiązkowemu oznakowaniu, a następnie dopasować do niego odpowiednią dyrektywę. Inne wymagania będą dotyczyły maszyn i urządzeń, a zupełnie inne artykułów dla dzieci. Ważne jest więc, aby odszukać określone dyrektywy, a następnie sprawdzić, czy produkt spełnia ich podstawowe wymagania. Producent może określić to samodzielnie, jeśli posiada fabryczny system kontroli lub też skorzystać z usług jednostki certyfikującej. W przypadku stwierdzenia zgodności produktu z normami można go oznakować symbolem CE. Ostatnim krokiem jest nadanie deklaracji zgodności, która gwarantuje, że produkt spełnia wymagane normy bezpieczeństwa, co jest potwierdzone dokumentacją techniczną.

Każdemu zależy na tym, aby kupowane przez niego produkty były bezpieczne. Z tego powodu warto sprawdzać, czy posiadają one oznakowanie CE, świadczy ono bowiem o ich jakości.

Wróć