Przewiń w dół

Operator maszyny CNC, czyli kto?

Styczeń 14, 2021

Przeglądając oferty pracy, można się niekiedy natknąć na ogłoszenia pracodawców poszukujących operatora maszyn CNC. Dla wielu osób stanowisko to może brzmieć dość tajemniczo. Aby się przekonać, czego tak naprawdę dotyczy oferta, warto dowiedzieć się, czym są maszyny CNC i jakie kwalifikacje powinien mieć ich operator.

 

Maszyny CNC to urządzenia służące do obróbki skrawaniem. Zadaniem tego procesu jest nadawanie tworzywom różnorodnych kształtów poprzez usunięcie nadmiaru materiału. Może się to odbywać w sposób konwencjonalny z wykorzystaniem urządzeń obsługiwanych ręcznie lub też z użyciem nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie. Za ich działanie odpowiada mikrokomputer, który zapewnia dużą precyzję i umożliwia tworzenie dowolnych, nawet najbardziej nietypowych kształtów obrabianych materiałów. Urządzenie to zdecydowanie podnosi jakość produktów, a także wpływa na większą wydajność obróbki. Niezwykle istotne jest więc jego bezawaryjne działanie. Aby było ono możliwe, maszyna CNC powinna być obsługiwana przez wykwalifikowanego operatora.

 

Operator maszyny CNC to osoba odpowiedzialna nie tylko za cały proces obróbki materiałów, ale również za sprawne działanie maszyny. Powinien mieć on nie tylko wiedzę, ale też zdobyć potrzebne kwalifikacje. Można je uzyskać dzięki udziałowi w specjalistycznym kursie przygotowującym do pracy w tym zawodzie. Do zadań operatora należy nadzorowanie procesu obróbki wraz z zaprogramowaniem maszyny i doborem rodzaju obróbki do materiału. Powinna być to zatem osoba o zdolnościach matematycznych i technicznych. Technologia obróbki opiera się bowiem często na rysunku technicznym, który trzeba umieć odczytać i skonfigurować zgodnie z nim maszynę. Ważne jest również, aby operator potrafił ocenić stopień zużycia części i umiał poradzić sobie z drobnymi naprawami. Czyszczenie i kalibracja urządzenia z pewnością będą również należały do jego obowiązków. 

 

Mimo że operator CNC zajmuje się frezowaniem czy też toczeniem z użyciem nowoczesnej maszyny sterowanej komputerowo, powinien znać także zasady obróbki konwencjonalnej. Umiejętność posługiwania się ręcznymi obrabiarkami z pewnością da mu gruntowną wiedzę związaną z obróbką skrawaniem i pozytywnie przełoży się na jakość pracy z obrabiarką numeryczną. 

 

Zakres obowiązków operatora maszyn CNC będzie zależał od konkretnej oferty i wymagań pracodawcy, z pewnością jednak będzie on odpowiadał za całościowy proces obróbki materiałów.

Wróć