Przewiń w dół

Jakie warunki powinna spełniać taśma transportowa wykorzystywana w przemyśle spożywczym?

Lipiec 2, 2021

Trudno sobie wyobrazić sprawne działanie linii produkcyjnych bez wykorzystania taśm transportowych. Ich działanie pozwala na lepsze skomunikowanie różnych poziomów produkcji, a także na efektywną organizację pracy w fabrykach lub zakładach różnego typu. Szczególne znaczenie mają one w przemyśle spożywczym. Podpowiadamy, jakie warunki powinna spełniać taśma transportowa przeznaczona do kontaktu z żywnością.

Taśmy transportowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą być przede wszystkim bezpieczne. Dotyczy to zarówno samego użytkowania, jak i wpływu na żywność. Kwestie związane z bezpieczeństwem maszyn dla przemysłu spożywczego regulowane są Polski Komitet Normalizacyjny, a dokładniej przez jego Komitet Techniczny ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii. Normalizacje dotyczą zarówno bezpieczeństwa maszyn, jak i ich higieny.

 

Materiały przeznaczone do produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego muszą być przede wszystkim nietoksyczne, nieabsorpcyjne, a także pozbawione zapachów czy też barwników, które mogłyby przeniknąć do żywności. Ważne jest także, aby były trwałe i odporne na korozję. Jako że mogą mieć one wpływ na produkowaną żywność, a tym samym również na zdrowie konsumentów, niezwykle istotne jest, aby już na etapie projektu i produkcji całej maszyny oraz jej poszczególnych elementów uwzględnić wszystkie potencjalnie niebezpieczne czynniki i dostosować rodzaj materiału do kontaktu z określonym typem żywności. Producenci taśm produkcyjnych muszą zatem zadbać o to, aby były one zgodne z normą PN-EN 1672. Określa ona, jakie zagrożenia może nieść ze sobą użytkowanie maszyny spożywczej. Znajdują się tutaj zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, akustyczne, związane z promieniowaniem, powodowane materiałami i substancjami produkcyjnymi i pomocniczymi, wybuchowością, a także nieprzestrzeganiem zasad ergonomii.

 

Niezwykle istotne jest także, aby taśmy transportowe wykorzystywane do produkcji maszyn dla przemysłu spożywczego posiadały atest FDA. Jest to amerykańska norma, której spełnienie gwarantuje, że dany materiał charakteryzuje się wysokim poziomem higieny i może być stosowany zarówno w branży spożywczej, jak i medycznej. Materiały, które posiadają ten atest są w pełni bezpieczne, a ich zastosowanie w bezpośrednim kontakcie z żywnością nie stwarza niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia. Są to tworzywa, które nie wchodzą w reakcje ani z żywnością, ani też z czynnikami zewnętrznymi. Nie dziwi wiec fakt, że atest FDA jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa tworzyw wykorzystywanych do produkcji urządzeń spożywczych.

 

Zarówno norma PN-EN 1672, jak i atest FDA dotyczą bezpieczeństwa maszyn spożywczych. Taśma transportowa, która spełnia takie wymogi z pewnością będzie mogła mieć zastosowania w przemyśle spożywczym.

Wróć