Przewiń w dół

Jakie aluminium nadaje się do frezowania?

Marzec 31, 2023

Aluminium to metal, który w ostatnim czasie zdobywa coraz większe znaczenie w przemyśle. To zasługa jego licznych właściwości, m.in. lekkości, wytrzymałości i odporności na korozję. Ważna jest również jego podatność na obróbkę mechaniczną, np. frezowanie. Warto jednak pamiętać, że wśród stopów aluminium wyróżnia się kilka gatunków – sprawdź, które najlepiej nadają się do skrawania.

Co należy brać pod uwagę przy wyborze gatunku aluminium?

Aluminium generalnie jest materiałem o dobrej skrawalności. Niemniej należy pamiętać, że jakość skrawania zależy nie tylko od właściwości materiału, ale również warunków, w jakich obróbka jest przeprowadzana. Ważne są tutaj również takie jak czynniki jak materiał z jakiego wykonano narzędzie skrawające, geometria jego ostrzy czy zastosowana metoda chłodzenia. Poniżej przedstawiamy kilka gatunków aluminium preferowanych przy frezowaniu, zaznaczamy jednak, że nawet zastosowanie ich może nie przynieść dobrych rezultatów przy zastosowaniu niewłaściwej techniki obróbki.

Aluminium PA7

To gatunek o bardzo dobrym stosunku wytrzymałości do masy i świetnej skrawalności, jednak nie pozbawiony wad. Podczas obróbki aluminium PA7 łatwo odpryskuje, a ponadto charakteryzuje się raczej niską odpornością na korozję.

Alumnium PA43

W przeciwieństwie do PA7 ten gatunek aluminium odznacza się wysoką odpornością na korozję, dlatego stosowany jest m.in. w produkcji elementów dla przemysłu morskiego. Przy jego obróbce należy stosować duże prędkości skrawania i duże posuwy, ważne jest również smarowanie. Nieprawidłowe parametry pracy mogą skutkować nieprawidłowym wykończeniem powierzchni oraz narastaniem tworzywa na frezie.

Aluminium PA45

Ze wszystkich gatunków aluminium PA45 jest wybierane najchętniej do obróbki skrawaniem – wykonuje się z niej wiele elementów, w tym również na potrzeby przemysły lotniczego. Mimo to istnieje w jego przypadku ryzyko powstawania niebezpiecznych odprysków.

Podsumowując – frezowanie aluminium wymaga pewnej wiedzy na temat materiału, jak również techniki obróbki. Dlatego warto powierzać to zadanie specjalistom.

Wróć