Przewiń w dół

Czym jest spawanie metodami MIG, MAG i TIG? Różnice i podobieństwa

Grudzień 30, 2022

Spawania to stosowana już od wielu dekad technologia trwałego łączenia ze sobą elementów metalowych. Wykorzystuje się ją między innymi w branży motoryzacyjnej i budowlanej. Ważne jest, że do spawania zaliczamy kilka metod, spośród których MIG, MAG oraz TIG należą do najpopularniejszych. Choć na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, to każda z nich nieco różni się od innych i ma inne zastosowanie.

Metody MIG/MAG

Ze względu na duże podobieństwa między nimi metody MIG (131) oraz MAG (135) często są wymieniane wspólnie, jako MIG/MAG. To techniki spawania topliwą elektrodą w osłonie gazów – i właśnie te gazy są czynnikiem, który je od siebie odróżnia. Spawania MIG to spawanie przy użyciu gazów obojętnych (Metal Inert Gas) takich jak argon lub hel, natomiast w spawaniu MAG wykorzystuje się gazy aktywne, takie jak dwutlenek węgla lub mieszanka dwutlenku węgla z argonem. W obu przypadkach gazy osłonowe mają za zadanie odciąć bezpośredni kontakt roztopionego metalu (tzw. jeziorka spawalniczego) z tlenem atmosferycznym, który może negatywnie wpłynąć na wytrzymałość spawu. Metodę MIG wykorzystuje się do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, natomiast metodę MAG do spawania metali nieżelaznych.

Metoda TIG

Spawanie metodą TIG różni się od metod MIG/MAG przede wszystkim rodzajem wykorzystanej elektrody. O ile w omawianym wyżej spawaniu używa się elektrody topliwej, która w procesie spawania staje się spoiwem, o tyle w metodzie TIG elektroda jest wykonana z nietopliwego wolframu – stąd również nazwa metody, czyli Tungsten Inert Gas, inaczej metoda 141. Wykorzystanej takiej elektrody oznacza, że spawacz musi podczas pracy podawać spoiwo. W metodzie tej również wykorzystuje się osłonę z gazów, a znajduje ona zastosowanie przy spawaniu stali wszelkich gatunków oraz metali nieżelaznych.

Wróć